જન્મ/મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો

જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતમાં જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો (eolakh.gujarat.gov.In): ગુજરાત જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન નોંધણી, સરલ ગુજરાત જન્મ પ્રમાણપત્ર અરજી પત્ર PDF ડાઉનલોડ, પાત્રતા, સુધારણા, જનમ પ્રમાન પત્ર હરિયાણા ડાઉનલોડ કરો. સુવિધાઓ, લાભો અને અધિકૃત વેબસાઇટ eolakh.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજીની સ્થિતિ તપાસો.

પાત્રા ડાઉનલોડ કરો
ઉમેદવારોને જણાવો કે તમે તમારા રાજ્યની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરી શકો છો. પરંતુ સરકારે જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર માટે બીજી વેબસાઇટ શરૂ કરી છે, જેમાં દેશની કોઈપણ વ્યક્તિ જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરી શકે છે. અધિકૃત વેબસાઇટ – https://eolakh.gujarat.gov.in

શરત: ગુજરાતમાં જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત જન્મ/મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર 2022
લાભાર્થીઓ: ગુજરાતના નાગરિક

રાજ્યનું નામ: ગુજરાત

સ્થાન: ગુજરાત

દ્વારા શરૂ કરાયેલ: ગુજરાત રાજ્ય સરકાર

શ્રેણી: લેખ

કલમ હેઠળ: રાજ્ય સરકાર

bono

જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો
ગુજરાતમાં જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું (eolakh.gujarat.gov.In)

પગલું 1: સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://eolakh.gujarat.gov.in પર જાઓ
પગલું 2: આ પૃષ્ઠ પર, યોજના અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે “જુઓ” લિંક પર ક્લિક કરો. નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટેની સીધી લિંક અહીં છે:-

પગલું 3: ગુજરાત જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન PDF નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે દેખાશે:-

પગલું 4: તમે ફક્ત આ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, પ્રિન્ટઆઉટ લઈ શકો છો

સારાંશ: જન્મ/મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર એ ફરજિયાત દસ્તાવેજ છે, જે વિવિધ સંજોગોમાં વ્યક્તિની ઓળખ અથવા ઉંમરના પુરાવા તરીકે કામ કરે છે. જનમ પ્રમાન પત્ર સામાન્ય રીતે વ્યક્તિના જન્મ પર જારી કરવામાં આવે છે. સરકાર આ અધિકૃત દસ્તાવેજમાં જન્મતારીખ, જન્મ તારીખ, જન્મ સ્થળ, માતા-પિતાનું નામ વગેરે જેવી કાનૂની માહિતી નોંધે છે. તે બાળજન્મની ઘટનાને પણ પ્રમાણિત કરે છે.

ગુજરાતમાં 2022 માં જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો
નોંધ :- ગુજરાત જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન નોંધણી, સરલ ગુજરાત જન્મ પ્રમાણપત્ર અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ, પાત્રતા, સુધારણા, જનમ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો.

દસ્તાવેજનો હેતુ:
જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર નીચેના હેતુઓ માટે જારી કરવામાં આવે છે:

મૃત્યુની હકીકત અને તારીખ જણાવવામાં

જીવન વીમા લાભોનો દાવો કરવામાં

પેન્શનનો દાવો કરવા માટે

વસાહતોમાં

મૃત્યુના કારણ અને તથ્યોની તપાસ કરવા

મૃત્યુ અને દફન સ્થળ

ઉંમર, લિંગ અને જાતિના પુરાવા તરીકે સેવા આપવા માટે

વંશાવળી માહિતી માટે

જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ પ્રક્રિયા:

આ દસ્તાવેજ સંબંધિત સરકારી પરિપત્ર

વિષય: CRS એપ્લિકેશન-રેગ દ્વારા જારી કરાયેલ જન્મ/મૃત્યુ પ્રમાણપત્રોની સ્વીકૃતિ.

1. ભારતમાં જન્મ અને મૃત્યુની નોંધણી જન્મ અને મૃત્યુની નોંધણી અધિનિયમ, 1969ની જોગવાઈઓ અને ત્યાં બનાવેલા અનુરૂપ નિયમો હેઠળ કરવામાં આવે છે. રજિસ્ટ્રાર જનરલ ઑફ ઈન્ડિયાના કાર્યાલયે જન્મ અને મૃત્યુની નોંધણી અને સિસ્ટમ દ્વારા નોંધાયેલા પ્રમાણપત્રો જારી કરવા માટે સમાન સોફ્ટવેર વિકસાવ્યું છે. આ સૉફ્ટવેરને લાગુ કર્યા પછી, RBD એક્ટ, 1969ની કલમ 12/17ની જોગવાઈઓ હેઠળ આ સૉફ્ટવેર દ્વારા જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્રો જારી કરવામાં આવે છે.

2. સોફ્ટવેર દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્રો જે ‘eolakh.gujarat.gov.In’ પર સુલભ છે તે દેશભરમાં નોંધાયેલ દરેક ઇવેન્ટ માટે અનન્ય નોંધણી નંબર ધરાવે છે. આ પ્રમાણપત્રો ઝડપી પ્રતિસાદ (QR) કોડ સાથે સક્ષમ છે અને પ્રમાણપત્રની અધિકૃતતા વેબસાઇટ ‘crsorgi.gov.in’ પરથી ચકાસી શકાય છે. જન્મ અને મૃત્યુના આ પ્રમાણપત્રો કાયદેસર રીતે માન્ય દસ્તાવેજ છે અને તમામ સરકારી તેમજ બિન-સરકારી હેતુઓ માટે અધિકૃત પુરાવા તરીકે ગણી શકાય. દ્વારા જન્મ/મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર બનાવવાની પ્રક્રિયા. અરજી નીચે મુજબ છે:

માહિતી આપનારાઓ દ્વારા નોંધવામાં આવેલી ઘટનાઓ રજીસ્ટ્રાર દ્વારા તેમના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને નોંધવામાં આવી રહી છે અને રજિસ્ટ્રારની મંજૂરી પછી, પ્રમાણપત્રો ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે જનરેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને પ્રમાણપત્રો પર જારી કરનાર સત્તાધિકારીની મેન્યુઅલ અથવા ડિજિટલ અથવા ફેસિમાઈલ સહી દેખાય છે. આ પ્રમાણપત્ર રેકોર્ડની સાચીતા તપાસ્યા બાદ જનરેટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ રીતે જનરેટ થયેલ પ્રમાણપત્રો O/o RGI ના સાર્વજનિક પોર્ટલમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.”

3. કેન્દ્ર સરકારો અને રાજ્ય સરકારોના તમામ સંબંધિત વિભાગોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે અરજી દ્વારા રજિસ્ટ્રાર/સબ રજિસ્ટ્રાર દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાં આવે અને જારી કરનાર અધિકારીની મેન્યુઅલ હસ્તાક્ષર ધરાવતા અસલ પ્રમાણપત્રોનો આગ્રહ ન રાખો. તમામ વિભાગોના વડાઓ પાલન માટે તેમની પેટા કચેરીઓના ધ્યાન પર આ લાવી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો: અહીં ક્લિક કરો

સત્તાવાર વેબસાઇટ: અહીં ક્લિક કરો

FAQ’s

1. હું અમદાવાદમાં મૃત્યુ પ્રમાણપત્રની નકલ કેવી રીતે મેળવી શકું?

જવાબ પ્રથમ નકલ અરજદારને સંબંધિત વોર્ડ ઓફિસમાં વિના મૂલ્યે આપવામાં આવે છે.

2. હું ગુજરાતમાં મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી શકું?

જવાબ કોઈપણ વ્યક્તિ મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માંગે છે, સૌપ્રથમ ગુજરાત સરકારની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://eolakh.gujarat.gov.in/ની ઈઓલાખની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે.

3. શું હું PSA ડેથ સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન મેળવી શકું?

જવાબ તમે નજીકના PSA CRS આઉટલેટ દ્વારા રૂબરૂમાં દસ્તાવેજની પ્રક્રિયા કરી શકો છો અને દિવસમાં પ્રમાણપત્ર મેળવી શકો છો અથવા PSA ઓનલાઈન એપ્લિકેશન દ્વારા તમારા ઘરના આરામથી એક નકલ મંગાવી શકો છો.

 

નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાઓ digitalgujaratgov.com ન્યૂઝ સાથે.

તમે અમને ફેસબુક, ગૂગલ ન્યૂઝ , ટેલીગ્રામ, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.

 

વોટ્સએપ 1: Whatsapp
વોટ્સએપ 2: Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *