ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ગુજરાત – ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ઓનલાઈન અને ઑફલાઇન ગુજરાતમાં લાગુ કરો | Driving Licence Gujarat – Driving Licence Online & Offline Apply in Gujarat

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ગુજરાતઃ તમે રસ્તા પર વાહન ચલાવવા માંગો છો તો તમારે ગુજરાતમાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની જરૂર છે. ગુજરાત રાજ્યમાં, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પ્રક્રિયા ઓનલાઈન મેળવો અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે અરજી કરવી સરળ છે, સૌ પ્રથમ ધ્યાનમાં રાખો કે ગુજરાતમાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની ઓનલાઇન પ્રક્રિયા શું છે અને ગુજરાતમાં ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી, જ્યારે તમે અરજી કરશો ત્યારે પ્રથમ લર્નર લાયસન્સ માટે અરજી કરો. લર્નર લાયસન્સ સાથે જરૂરી દસ્તાવેજ અને કોમ્પ્યુટર પરીક્ષાની તૈયારી. લર્નર લાયસન્સ મેળવ્યા પછી તમારે કોમ્પ્યુટર પરીક્ષા પાસ કરવી આવશ્યક છે અને લર્નર લાયસન્સની માન્યતા 6 મહિનાની છે. 1 મહિના પછી તમારે RTOમાં જઈને ડ્રાઈવિંગ સ્કિલ ટેસ્ટ આપવો જોઈએ જો તમે ડ્રાઈવિંગ સ્કિલ ટેસ્ટ પાસ કરશો તો તમને ગુજરાતમાં ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ મળ્યું છે. આ બધી પ્રક્રિયાઓ આ લેખમાં સમજાવવામાં આવી છે. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ગુજરાતની માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ગુજરાત માટે લર્નર લાઇસન્સ શું છે?
લર્નર લાઇસન્સ એ કામચલાઉ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ છે, તેનો અર્થ એ છે કે તમે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે અરજી કરી છે, તમે આ લાયસન્સ સાથે વાહન ચલાવી શકો છો પરંતુ લર્નર લાયસન્સ ઓનલાઈન 6 મહિના માટે માન્ય છે અને આ કાયમી ધોરણે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ નથી. 1 મહિના પછી તમને શીખનાર ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મળી જાય તો તમે ગુજરાતમાં કાયમી ધોરણે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે અરજી કરી શકો છો.

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ગુજરાત
ગુજરાતમાં જારી કરાયેલા લર્નિંગ લાયસન્સના પ્રકાર

 • ગુજરાત આરટીઓ વ્યક્તિ જે વાહન ચલાવવા માંગે છે તેના વર્ગના આધારે તેને લર્નિંગ લાયસન્સ આપે છે. નીચે ગુજરાતમાં કોઈ વ્યક્તિને જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સનાં પ્રકારો છે:
 • હળવા મોટર વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સઃ આ પ્રકારના એલએલમાં જીપ, ઓટો રિક્ષા, ડિલિવરી વાન વગેરે જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • મધ્યમ પેસેન્જર વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સઃ આ પ્રકારના LLમાં મુસાફરોને લઈ જવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ટેમ્પો અને મિનિવાન જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • મધ્યમ માલસામાનના વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાઇસન્સઃ આ પ્રકારના LLમાં માલસામાનના પરિવહન માટે વપરાતા ડિલિવરી ટ્રક, ટેમ્પો જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • ભારે પેસેન્જર વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સઃ આ પ્રકારના LLમાં મુસાફરોને લઈ જવા માટે વપરાતી મોટી બસો અને વાન જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • ભારે માલસામાનના વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સઃ આ પ્રકારના LLમાં માલસામાનના પરિવહન માટે વપરાતા વિશાળ ટ્રક અને વાન જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • ગિયર વિનાની મોટરસાઇકલ માટે લર્નિંગ લાયસન્સ જારી કરવામાં આવે છે: આ પ્રકારના LLમાં ગિયર વગરના સ્કૂટર અને મોપેડ જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • લાઇટ મોટર વ્હીકલ માટે લર્નિંગ લાયસન્સ: આ પ્રકારના LLમાં ગિયર સાથે કાર, બાઇક વગેરે જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટેની પાત્રતા માપદંડ

 • 50ccની એન્જિન ક્ષમતા કરતાં વધુ ન હોય તેવા મોટર વાહન માટે લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે, વ્યક્તિ 16 વર્ષથી વધુ
 • ઉંમરની હોવી જોઈએ અને તેણે તેના માતા-પિતા અથવા વાલી પાસેથી સંમતિ મેળવવી જોઈએ.
 • હળવા મોટર વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે, વ્યક્તિની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ.
 • કોમર્શિયલ વાહન માટે લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે, વ્યક્તિની ઉંમર 20 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ.
 • લર્નિંગ લાયસન્સ માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિએ ટ્રાફિકના નિયમો અને નિયમો સાથે વાતચીત કરી હોવી જોઈએ.

ગુજરાતમાં લર્નર લાયસન્સ મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • અરજદારનો તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ- 3 નકલો
 • રહેઠાણના સરનામાનો પુરાવો (આધાર કાર્ડ, રેશનકાર્ડ, મતદાર આઈડી, વીજળીનું બિલ)
 • માન્ય ઉંમર પુરાવા દસ્તાવેજો (પાસપોર્ટ, આધાર કાર્ડ, જન્મ પ્રમાણપત્ર, શાળા જીવન પ્રમાણપત્ર)
 • ગિયર સાથે વાહનો ચલાવવા માટે લઘુત્તમ વય જૂથ 18 વર્ષ અને તેથી વધુ
 • ગિયર વગર વાહનો ચલાવવા માટે લઘુત્તમ વય જૂથ 16 વર્ષ

 

ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા

 • હાઇવે અને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ મંત્રાલયની વેબસાઇટની મુલાકાત લો- parivahan.gov.in/parivahan
 • ઑનલાઇન સેવાઓ પર ક્લિક કરો અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ સંબંધિત સેવાઓ પસંદ કરો
 • રાજ્ય-ગુજરાતનું નામ દાખલ કરો
 • ઑનલાઇન અરજી કરો પર ક્લિક કરો અને લર્નિંગ લાયસન્સ પસંદ કરો
 • અરજી ફોર્મ ભરો અને તેને ઑનલાઇન સબમિટ કરો
 • ઉપરોક્ત દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલો અપલોડ કરો
 • અરજી ફી ચૂકવો
 • લર્નિંગ લાયસન્સ ટેસ્ટ માટે ટેસ્ટ સ્લોટ બુક કરો
 • ટેસ્ટ આપવા માટે RTO ની મુલાકાત લો
 • ટેસ્ટ પાસ થવા પર અરજદારના રજિસ્ટર્ડ સરનામે લર્નિંગ લાયસન્સ મોકલવામાં આવે છે.

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ગુજરાતની મહત્વની લિંક:

ગુજરાત રાજ્યમાં, ગુજરાત આરટીઓ એવા અરજદારને ડુપ્લિકેટ લર્નર લાયસન્સ આપે છે જેનું અસલ લર્નિંગ લાયસન્સ ચોરાઈ ગયું હોય, ખોવાઈ ગયું હોય અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયું હોય. લર્નર લાયસન્સ ખોવાઈ જવાના કિસ્સામાં, અરજદારે એફઆઈઆર દાખલ કરવી પડશે, જેના પછી તે અરજી પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધી શકે છે.

 • ગુજરાતમાં ડુપ્લિકેટ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો
 • ઉંમર અને સરનામાના પુરાવાના દસ્તાવેજો
 • અરજી પત્રક એલ.એલ.ડી
 • લાગુ અરજી ફી
 • એફઆઈઆરની નકલ, અસલ એલએલની ચોરીના કિસ્સામાં

ગુજરાતમાં ડુપ્લિકેટ લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા
ગુજરાતમાં ડુપ્લિકેટ લર્નિંગ લાયસન્સ માટેની અરજી ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન સીધી RTOમાં કરી શકાય છે. જો ઓનલાઈન અરજી કરી રહ્યા હોય, તો અરજદાર દસ્તાવેજો, ફોર્મ સબમિટ કરી શકે છે અને ફી ઓનલાઈન ભરી શકે છે, જેના પછી તેણે દસ્તાવેજોની ચકાસણી માટે RTOની મુલાકાત લેવાની રહેશે. જો ઑફલાઇન અરજી કરી રહ્યા હોય, તો અરજદાર આરટીઓમાંથી ફોર્મ એકત્રિત કરી શકે છે અથવા તેને ગુજરાત આરટીઓની વેબસાઇટ- rtogujarat.gov.in દ્વારા ડાઉનલોડ કરી શકે છે. દસ્તાવેજોની ચકાસણીના આધારે, અરજદારને ડુપ્લિકેટ એલએલ જારી કરવામાં આવે છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક:
ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ગુજરાત: RTO parivahan ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ લિંક

FAQ:
1. ગુજરાતમાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી?
પગલું 1: rtogujarat.gov.in પર જાઓ અને એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો અને તેને પ્રિન્ટ કરો.
પગલું 2: ભરેલું ફોર્મ તમારા નિવાસસ્થાનની નજીકના RTO પર સબમિટ કરો.
પગલું 3: ઉપરોક્ત તમામ દસ્તાવેજો સબમિટ કરો.
પગલું 4: તમને ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ માટે સ્લોટ મળશે.

2. શું હું ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાયસન્સ ટેસ્ટ ઓનલાઇન આપી શકું?
જવાબ: ગુજરાતમાં, કોઈપણ વ્યક્તિ જે કાયદેસર વયની છે તે લર્નર્સ લાયસન્સ માટે ઓનલાઈન પદ્ધતિ અથવા ઑફલાઈન પદ્ધતિ દ્વારા અરજી કરી શકે છે.

3. ભારતમાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની કિંમત કેટલી છે?
જવાબ: લર્નર લાયસન્સની કિંમત અંદાજે રૂ. 200 છે. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ટેસ્ટ માટે રૂ. 300નો ખર્ચ થશે. રિન્યુ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ઇશ્યૂ કરવા માટે રૂ. 200 ખર્ચ થશે. ઇન્ટરનેશનલ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની કિંમત રૂ. 1000 હશે

 

 

નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાઓ digitalgujaratgov.com ન્યૂઝ સાથે.

તમે અમને ફેસબુક, ગૂગલ ન્યૂઝ , ટેલીગ્રામ, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.

 

વોટ્સએપ 1: Whatsapp
વોટ્સએપ 2: Whatsapp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *