ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) ઘરે બેઠા કઢાવો,જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ગુજરાતમાં ડ્રાઇવિંગ લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) કેવી રીતે મેળવવું cot.gujarat.gov.in

How To Get Driving Licence In Gujarat @cot.gujarat.gov .in

 

ગુજરાતમાં ડ્રાઇવિંગ લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) કેવી રીતે મેળવવું :

ગુજરાત રાજ્યમાં કાયદેસર રીતે મોટર વાહન ચલાવવા માટે, વ્યક્તિ પાસે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) હોવું આવશ્યક છે. લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) ધરાવતી વ્યક્તિ દ્વારા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) મેળવી શકાય છે. ગુજરાત આરટીઓ દ્વારા મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 ની જોગવાઈઓ અનુસાર ગુજરાતમાં લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) જારી કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં જારી કરાયેલ લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) 6 મહિનાના સમયગાળા માટે માન્ય છે અને કાયમી DL માટે અરજી 30 દિવસ પછી અથવા લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) જારી થયાની તારીખથી 180 દિવસની અંદર કરી શકાય છે. ગુજરાત લર્નિંગ લાયસન્સ નીચે દર્શાવેલ પ્રક્રિયાને અનુસરીને વ્યક્તિ મેળવી શકે છે.

ગુજરાતમાં જારી કરાયેલા લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) ના પ્રકાર : લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) કેવી રીતે મેળવવું ??

 1. ગુજરાત આરટીઓ વ્યક્તિ જે વાહન ચલાવવા માંગે છે તેના વર્ગના આધારે તેને લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) આપે છે. નીચે ગુજરાતમાં કોઈ વ્યક્તિને આપવામાં આવતા લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) નાં પ્રકારો છે:
 2. હળવા મોટર વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) : આ પ્રકારના એલએલમાં જીપ, ઓટો-રિક્ષા, ડિલિવરી વાન વગેરે જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 3. મધ્યમ પેસેન્જર વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) : આ પ્રકારના LLમાં મુસાફરોને લઈ જવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ટેમ્પો અને મિનિવાન જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 4. મધ્યમ માલસામાનના વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) : આ પ્રકારના LLમાં માલસામાનના પરિવહન માટે વપરાતા ડિલિવરી ટ્રક, ટેમ્પો જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 5. ભારે પેસેન્જર વાહનો માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) : આ પ્રકારના LLમાં મુસાફરોને લઈ જવા માટે વપરાતી મોટી બસો અને વાન જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 6. ભારે માલસામાનના વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) : આ પ્રકારના LLમાં માલસામાનના પરિવહન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વિશાળ ટ્રક અને વાન જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 7. ગિયર વગરની મોટરસાઇકલ માટે લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) જારી કરવામાં આવે છે : આ પ્રકારના LLમાં ગિયર વગરના સ્કૂટર અને મોપેડ જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 8. લાઇટ મોટર વ્હીકલ માટે લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) : આ પ્રકારના LLમાં ગિયર સાથે કાર, બાઇક વગેરે જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાતમાં લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) મેળવવા માટેની પાત્રતા માપદંડ

 1. 50ccની એન્જિન ક્ષમતા કરતાં વધુ ન હોય તેવા મોટર વાહન માટે લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) મેળવવા માટે, વ્યક્તિ 16 વર્ષથી વધુ ઉંમરની હોવી જોઈએ અને તેણે તેના માતાપિતા અથવા વાલી પાસેથી સંમતિ મેળવવી જોઈએ.
 2. હળવા મોટર વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ (Licence) મેળવવા માટે, વ્યક્તિની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ.
 3. કોમર્શિયલ વાહન માટે લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) મેળવવા માટે, વ્યક્તિની ઉંમર 20 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ.
 4. લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિએ ટ્રાફિકના નિયમો અને નિયમો સાથે વાતચીત કરી હોવી જોઈએ.

  269940650 445502483796152 6654540670124610870 n  

ગુજરાતમાં લર્નર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

રાજ્યમાં લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) મેળવવા માટે નીચેના દસ્તાવેજો ગુજરાત RTO માં સબમિટ કરવાના રહેશે.

  1. ઉંમર અને સરનામાના પુરાવા દસ્તાવેજો જેમ કે ઉપયોગિતા બિલ, પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, શાળા પ્રમાણપત્ર, જન્મ પ્રમાણપત્ર, વગેરે.
  2. અરજી પત્રક 2
  3. અરજી ફી રૂ. 30
  4. લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) ટેસ્ટ ફી રૂ. 25
  5. અરજી પત્રક 2
  6. પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ

ગુજરાતમાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ (Licence) પરીક્ષા

ગુજરાતમાં કાયમી DL મેળવવા માટે, વ્યક્તિએ પહેલા લર્નર લાયસન્સ (Licence) મેળવવું હિતાવહ છે. ગુજરાતમાં લર્નર્સ લાયસન્સ (Licence) માટેની અરજી નીચેની કોઈપણ પ્રક્રિયાને અનુસરીને મેળવી શકાય છે.

  1. ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા
  2. હાઇવે અને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ મંત્રાલયની વેબસાઇટની મુલાકાત લો- https://sarathi.parivahan.gov.in/
  3. ઑનલાઇન સેવાઓ પર ક્લિક કરો અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ (Licence) સંબંધિત સેવાઓ પસંદ કરો
  4. રાજ્ય-ગુજરાતનું નામ દાખલ કરો
  5. ઑનલાઇન અરજી પર ક્લિક કરો અને લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) પસંદ કરો
  6. અરજી ફોર્મ ભરો અને તેને ઑનલાઇન સબમિટ કરો
  7. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલો અપલોડ કરો
  8. અરજી ફી ચૂકવો
  9. લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) ટેસ્ટ માટે ટેસ્ટ સ્લોટ બુક કરો
  10. ટેસ્ટ આપવા માટે RTO ની મુલાકાત લો
  11. ટેસ્ટ પાસ થવા પર અરજદારના રજિસ્ટર્ડ સરનામે લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) મોકલવામાં આવે છે.

 

લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) કેવી રીતે મેળવવું?

ગુજરાત રાજ્યમાં, ગુજરાત આરટીઓ એવા અરજદારને ડુપ્લિકેટ લર્નર લાયસન્સ (Licence) આપે છે જેનું અસલ લર્નિંગ લાયસન્સ (Licence) ચોરાઈ ગયું હોય, ખોવાઈ ગયું હોય અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયું હોય. લર્નર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) ખોવાઈ જવાના કિસ્સામાં, અરજદારે એફઆઈઆર દાખલ કરવી પડશે, જેના પછી તે અરજી પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધી શકે છે.

 1. ગુજરાતમાં ડુપ્લિકેટ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો
 2. ઉંમર અને સરનામાના પુરાવાના દસ્તાવેજો
 3. અરજી પત્રક એલ.એલ.ડી
 4. લાગુ અરજી ફી
 5. એફઆઈઆરની નકલ, મૂળ એલએલની ચોરીના કિસ્સામાં
 6. ગુજરાતમાં ડુપ્લિકેટ લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા
ગુજરાતમાં ડુપ્લિકેટ લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) માટેની અરજી સીધી RTOમાં ઑનલાઇન અથવા ઑફલાઇન કરી શકાય છે. જો ઓનલાઈન અરજી કરી રહ્યા હોય, તો અરજદાર દસ્તાવેજો, ફોર્મ સબમિટ કરી શકે છે અને ફી ઓનલાઈન ભરી શકે છે, જેના પછી તેણે દસ્તાવેજોની ચકાસણી માટે RTOની મુલાકાત લેવાની રહેશે.
 
 
 
 
 
 
લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) કેવી રીતે મેળવવું
 
જો ઑફલાઇન અરજી કરી રહ્યા હોય, તો અરજદાર આરટીઓમાંથી ફોર્મ એકત્રિત કરી શકે છે અથવા તેને ગુજરાત આરટીઓની વેબસાઇટ- ctogujarat.gov.in દ્વારા ડાઉનલોડ કરી શકે છે. દસ્તાવેજોની ચકાસણીના આધારે, અરજદારને ડુપ્લિકેટ એલએલ જારી કરવામાં આવે છે
 
 
 
Read more :
 
 
 

 

નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાઓ Digital Gujarat News સાથે.

👉 અમારું ફેસબુક પેજ લાઈક કરો . 👈

👉 અમારું Telegram ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરો . 👈

👉આપ અમને Google News પર ફોલો કરો 👈

નોંધ : આ વેબસાઇટ પર આપેલી તમામ ન્યૂઝ અને વાતો રીપોર્ટર દ્વારા રિપોર્ટ કરેલા છે અથવા તો અન્ય સોર્સ ઉપરથી લેવામાં આવેલા છે. અમારો પ્રયત્ન તમને શ્રેષ્ઠ માહિતી સતત પહોંચાડવાનો છે અને આગામી સમયમાં પણ રહેશે. ન્યૂઝ તથા અન્ય વાતો ની જવાબદારી જે તે લેખક તથા સોર્સ ની રહેશે. “Digital Gujarat Gov” વેબસાઇટ કે પેજ ની કોઈ પણ જાત ની જવાબદારી રહેશે નહિ. અમારું ફેસબુક  પેજ ને  “Digital Gujarat Gov” સારા સારા સમાચાર માણતા રહો અને શેર કરતા રહો!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *