પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ (PGVCL) દ્વારા નવી ભરતી જાહેર : પગાર 40,000 સુધી, જુઓ ઓફિશિયલ માહિતી..

Untitled 8

 

PGVCL વિદ્યુત સહાયક જુનિયર ઈજનેર ઈલેક્ટ્રીકલ ભરતી 2022 : પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ, PGVCL એ તાજેતરમાં વિદ્યુત સહાયક જુનિયર ઈજનેર ઈલેક્ટ્રીકલ ભરતી 2022 માટે અરજી મંગાવી છે, લાયક ઉમેદવારો 06.04.2022 પહેલા ઓનલાઈન અરજી કરે છે. નીચે આપેલ લેખ અથવા સત્તાવાર વેબસાઇટ.

PGVCL ભરતી 2022

પીજીવીસીએલમાં નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી મોડ, મહત્વની તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નીચેનો લેખ ધ્યાનથી વાંચો. અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત પણ વિગતવાર વાંચવી આવશ્યક છે.

 

સંસ્થાનું નામ  પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ, પીજીવીસીએલ
પોસ્ટનું નામ  વિદ્યુત સહાયક જુનિયર એન્જિનિયર ઇલેક્ટ્રિકલ (SEBC)
જાહેરાત નંબર  —–
કુલ ખાલી જગ્યાઓ 03
શૈક્ષણિક લાયકાત  B.E/B.Tech
નોકરીનો પ્રકાર  સરકારી નોકરી
જોબ લોકેશન  ગુજરાત
રજીસ્ટ્રેશન મોડ  ઓનલાઈન અરજી કરો
પસંદગી પ્રક્રિયા  ઓનલાઈન/ઓફલાઈન પરીક્ષા
ઓનલાઈન અરજી સ્ટાર્ટ ફોર્મ 17.03.2022
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ  06.04.2022
સત્તાવાર વેબસાઇટ  www.pgvcl.com

 

વિદ્યુત સહાયક જુનિયર એન્જિનિયર ઇલેક્ટ્રિકલ એજ્યુકેશન લાયકાત

 • પૂર્ણ સમય B.E. (ઇલેક્ટ્રિકલ) / B.Tech (ઇલેક્ટ્રિકલ) માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી નિયમિત મોડમાં UGC/AICTE દ્વારા ATKT વિના 7મા અને 8મા સેમેસ્ટરમાં ઓછામાં ઓછા 55% સાથે મંજૂર.
 • આવશ્યક કૌશલ્યો: ઉમેદવાર પાસે કમ્પ્યુટર ઓપરેશન્સનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. અંગ્રેજી અને ગુજરાતી ભાષા પર સારી કમાન્ડ.

ઉંમર મર્યાદા

 • જાહેરાતની તારીખે 41 વર્ષ. (એટલે ​​​​કે 17/03/2022)
 • વય છૂટછાટના નિયમો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો

પગાર/પે સ્કેલ માટે નિશ્ચિત મહેનતાણું

 • પ્રથમ વર્ષ રૂ. 37,000/-
 • બીજું વર્ષ રૂ. 39,000/-
 • 3જા વર્ષ રૂ. 39,000/-
 • ચોથું વર્ષ રૂ. 39,000/- 5મું વર્ષ રૂ. 39,000/-

અન્ય કોઈ ભથ્થું અથવા લાભો સ્વીકાર્ય રહેશે નહીં. 03.12.2003 ના GSO-333 મુજબ TA/DA ની ભરપાઈ. અરજી ફી

 • રૂ.500.00 (GST સહિત)
 • રૂ. PWD ઉમેદવારો માટે 250.00.

ઉમેદવારે ક્રેડિટ કાર્ડ / ડેબિટ કાર્ડ / નેટ બેન્કિંગ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે.

મહત્વની નોંધ: અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

છેલ્લી તારીખ:

 • ઓનલાઈન અરજી: 17.03.2022 થી શરૂ થાય છે
 • ઓનલાઈન અરજીની છેલ્લી તારીખ: 06.04.2022

  પસંદગી પ્રક્રિયા: તેમની “ઓનલાઈન અરજીઓ” ના આધારે ઓનલાઈન/ઓફલાઈન ટેસ્ટ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલા ઉમેદવારોએ હાલમાં તમામ સંબંધિત પ્રમાણપત્રોની ફોટોકોપી સબમિટ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે તમામ સંબંધિત પ્રમાણપત્રોની ફોટોકોપીઓ સબમિટ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ, જ્યારે અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ચકાસણી માટે અસલ પ્રમાણપત્રો સબમિટ કરવામાં આવશે.

IMPORTNAT LINK : સત્તાવાર સૂચના | ઓનલાઈન અરજી કરો

 

 
વોટ્સએપ 1 : Whatsapp
 
વોટ્સએપ 2 : Whatsapp
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *