મહારાષ્ટ્રની ઉદ્ધવ સરકાર પર સંકટ,સુરત આવેલા નારાજ ધારાસભ્યોનું સંપૂર્ણ લિસ્ટ જુઓ અહી

  મહારાષ્ટ્ર સરકારના ઘણા નારાજ ધારાસભ્યો મંત્રી એકનાથ શિંદે સાથે ગુજરાત આવી ગયા છે. તેની વચ્ચે…