કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા WHO ના વડા અને OECD અધિકારીઓને મળ્યા; વૈશ્વિક આરોગ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા

કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ WHO ના ડાયરેક્ટર જનરલ ડો.…