ગુજરાતમાં ચૂંટણી પૂર્વે જ પોલીસ બેડામાં મોટો ફેરફાર, 57 અધિકારીઓની થઇ બદલી

રાજ્યમાં છેલ્લા લાંબા સમયથી પોલીસ બેડામાં બદલી અને બઢતીની રાહ જોવાઈ રહી હતી. જેને લઇને રાજ્યની…