15 થી 18 વર્ષના બાળકોના રસીકરણ માટે આજથી રજિસ્ટ્રેશન શરૂ, ઘરે બેઠા આ રીતે બૂક કરો સ્લોટ

  3 જાન્યુઆરીથી શરુ થનારા બાળકોના રસીકરણ માટે આજથી રજિસ્ટ્રેશનની શરુઆત થઈ રહી છે. તમામ રસી…