‘મને ટ્યુશનમાં ન આવડે, ઘરે જ આવડે’ બોલનાર બાળક રામ (Ram) કેવડિયા વિશે જાણીએ..

‘મને ટ્યૂશનમાં ન આવડે ઘરે જ આવડે’-રડતાં રડતાં બાળક દ્વારા બોલાયેલા શબ્દો સાથેનો વીડિયો થોડા દિવસોમાં…