સિદ્ધાર્થ શુક્લાના મૃત્યુ પછી શહેનાઝ ગિલની પહેલી પોસ્ટ, કહે છે ‘તુ મેરા હૈ ઔર તુ યહીં હૈ’

શહેનાઝ ગિલે સિદ્ધાર્થ શુક્લાના મૃત્યુ પછી પહેલીવાર પોસ્ટ કર્યું છે. એક હાર્દિક પોસ્ટમાં, અભિનેત્રીએ બિગ બોસ…